560. Be- en verwerking van kca en olie/water/slibmengsels R'dam

De ROTEB wil een installatie bouwen voor bewerking en verwerking van kleinchemisch afvalstromen (KCA): logen, zuren; gemengde fotochemicaliën en waterig laboratoriumafval; het shredderen van verfafval en oliefilters en verder het bewerken en verwerken van olie/water/slibmengsels (OWS) op een locatie op het bedrijvenpark Noord-West Rotterdam.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-10-1993 Datum kennisgeving
21-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
23-12-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Aanvankelijk werd het MER in 1998 verwacht. Eind 1998 heeft bevoegd gezag geïnformeerd bij initiatiefnemer over de stand van zaken. Het antwoord daarop is nog niet bekend. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: dr. Arend Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ROTEB

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018