588. Uitbreiding composteringsbedrijf Hoek van Holland

De Stichting Verwerken Tuinafval Westland wil afval laten composteren. Het gaat dan om organisch afval afkomstig uit de tuinbouw en van veilingen, aangevuld met andere organische afvalstoffen. Vergunningen worden aangevraagd voor de verwerking van circa 100.000 ton tuinbouwafval per jaar door het Composteringsbedrijf Zuid Holland aan het Nieuw Oranjekanaal te Hoek van Holland.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-03-1994 Datum kennisgeving
03-03-1994 Ter inzage legging van de informatie
29-03-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-04-1997 Kennisgeving MER
24-04-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
23-10-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-10-1997 Kennisgeving MER
29-10-1997 Ter inzage legging MER
09-12-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat het MER essentiële tekortkomingen bevat ten aanzien van de beschrijving van het te composteren materiaal en de verwerkingsmogelijkheden van tuinbouwafval elders, de (on-)mogelijk heden van tunnelcompostering en de beschrijving van het geurhinderniveau. Hierop is door de initiatiefnemer een aanvulling opgesteld die door de Commissie bij de toetsing is be trokken. De Commissie achtte het MER met de aanvulling voldoende voor de besluitvorming. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Bram Klapwijk
ing. Cees Roos

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
St. verwerken Tuinafval

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 18 feb 2019