591. Parallelle vijfde baan op de luchthaven Schiphol

Ten einde verdere groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol mogelijk te maken en om de milieubelasting te beheersen (overeenkomstig de dubbele doelstelling neergelegd in de PKB Schiphol en Omgeving van 1995, zie project 334) is aanleg en gebruik van een vijfde baan parallel aan de Zwanenburgbaan (5P) op de Luchthaven Schiphol voorzien.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-01-1994 Datum kennisgeving
13-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
06-06-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-08-1995 Kennisgeving MER
22-08-1995 Ter inzage legging MER
24-08-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-12-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 405. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. prof.dr.ir. J.F. Agema
dhr. dr.ir. M.M. Boone
dhr. P.C. de Bruijne
dhr. ir. W. van Duijvenbooden
dhr. dr. J.H. Ettema
dhr. ir. B.N. de Koning
dhr. ir. P.G. Meijer
dhr. dr. H. Nieboer
dhr. prof.dr. P. Nijkamp
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. dr. F.P.C.L. Tonnaer
dhr. prof.ir.drs. J.K. Vrijling

Voorzitter: dhr. ir. P. van Duursen
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. T. Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Luchthaven Schiphol

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018