613. Verwerking C2- en C3-afvalstoffen op Boeldershoek (Hengelo /Enschede)

Dit betreft de inrichting van een berging voor 1,1 miljoen ton C2- en C3-afvalstoffen op de afvalverwerkingslocatie te Boeldershoek1.    1 Zie ook project 208, 381, 487, 501.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-05-1994 Datum kennisgeving
11-05-1994 Ter inzage legging van de informatie
12-07-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-03-1995 Kennisgeving MER
30-03-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-09-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-09-1995 Kennisgeving MER
28-09-1995 Ter inzage legging MER
15-11-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de aanvulling lag de nadruk op een aantal door de Commissie aangegeven punten: de stuurbaarheid van de doorlatendheid van zand/bentonietmengsels en de vergelijking tussen mo del 1, model 3 en model 3a van de Richtlijn storten. Op 15 november 1995 bracht de Com missie het toetsingsadvies uit waarin ze aangaf dat het MER en de aanvulling tezamen voldoende informatie voor de besluitvorming bevatten. Het besluit bevat een evaluatieprogramma waarin alle in het MER beschreven milieugevolgen zijn opgenomen. De rapportage dient plaats te vinden binnen drie jaar na het van kracht worden van de vergunning. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. van Dommelen
drs. Derk van Ree

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Regio Twente

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007