637. Batterijenverwerking Nedstaal b.v.

Nedstaal B.V. heeft het voornemen om op haar terrein aan de rivier De Noord grootschalig kwik- en cadmiumvrije primaire batterijen te gaan verwerken. Die verwerking houdt in dat deze batterijen worden toegevoegd in de aan bestaande elektrosmeltovens waarin uit secundaire grondstoffen (voornamelijk staalschroot) ongelegeerd en laaggelegeerd staaldraad wordt geproduceerd. De maximale verwerkingscapaciteit kan 9.200 ton batterijen per jaar bedragen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-09-1994 Datum kennisgeving
12-09-1994 Ter inzage legging van de informatie
17-11-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
05-09-1995 Kennisgeving MER
05-09-1995 Ter inzage legging MER
06-11-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Nedstaal B.V. is een bestaand schrootverwerkend bedrijf. In het productieproces voor ongelegeerd en laag gelegeerd staaldraad zullen kwik- en cadmiumvrije batterijen worden toegevoegd. Het MER bevat naar het oordeel van de Commissie voldoende informatie voor een volwaardige plaats van het milieuaspect in de besluitvorming. De monitoring en evaluatie achteraf van vooral de stofemissies blijft bij implementatie een aandachtspunt. Er is besloten dat alleen in Nederland ingezamelde afgedankte primaire batterijen (ca. 3.000 ton) in de elektrosmeltovens mogen worden verwerkt, dus niet batterijen uit het buitenland. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. van Erkel
ing. Meijer
ir. Verbeek
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nedstaal b.v.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018