647. Verbetering IJsselbandijk dijkvak Rijksweg 12-Lathum

Het polderdistrict Rijn en IJssel wil het dijkvak Rijksweg 12 − Lathum een verbeteren. Het traject is gelegen in de gemeenten Duiven, Westervoort en Angerlo.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1994 Datum kennisgeving
17-11-1994 Ter inzage legging van de informatie
12-01-1995 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit dijkvak is tijdens de hoge waterstanden in 1993 en 1994 risicovol gebleken. Het valt onder de Deltawet Grote Rivieren. De m.e.r.-procedure is gestaakt. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ir. L. van Nieuwenhuijze
dhr. dr. J. Renes
dhr. prof. dr. K.V. Sykora

Voorzitter: dhr. ir. K.H. Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R.J. Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018