653. Waterkering te Kampen

Het waterschap constateert dat het dijkvak Kampen moet worden verhoogd. Er is onduidelijkheid over de stabiliteit van het dijkvak, omdat een deel van de waterkering wordt gevormd door de straten, en omdat de kering wordt gekruist door ondergrondse infrastructuur. Daarom wordt een dijkverbeteringsplan opgesteld waarbij m.e.r. wordt gebruikt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-12-1994 Datum kennisgeving
01-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
17-03-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
14-05-1998 Kennisgeving MER
14-05-1998 Ter inzage legging MER
09-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit was de eerste m.e.r. over een waterkering in een stedelijk gebied. Het verbeteren van een waterkering in een beschermd stadsgebied vergt een grote mate van zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit van de bestaande situatie. Gedetailleerde informatie in het MER is nodig om een oordeel te kunnen vormen over de effecten van de verbetering van de waterkering. De Commissie is van oordeel dat de detaillering en visualisering van de verschillende ontwerpen goed is uitgewerkt. 

De Commissie concludeert in haar advies dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in de projectnota/MER aanwezig is. In het besluit is er uiteindelijk gekozen voor een ontwerp dat grotendeels gecamoufleerd kan worden in de stad alhoewel er op bepaalde specifieke onderdelen gekozen is voor een contrastuitvoering. Voor het einde van de werkzaamheden aan de waterkering Kampen-Midden wordt in overleg met het waterschap een evaluatieprogramma opgesteld

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Adriaan Geuze
drs. Marinus Kooiman
ir. Schiereck
dr. Paul Schot

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
IJsseldelta

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018