669. Uitbreiding productie bij Aramid Products te Delfzijl

Het voornemen behelst uitbreiding van de productie op het bedrijfsterrein van Aramid Products in Delfzijl van de grondstoffen en het basispolymeer voor de productie van de kunstvezel Twaron®. De monomeren betreffen paraphenyleendiamine (PPD), tereftaloyldichloride (TDC) en orthofenyleendiamine (OPD). De initiatiefnemer beoogt een productiecapaciteit van PPD van 9 kton/jaar, van TDC van 16 kton/jaar, van OPD van 300 ton/jaar en van basispolymeer tot 18 kton/jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-01-1995 Datum kennisgeving
25-01-1995 Ter inzage legging van de informatie
14-03-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
23-05-1995 Kennisgeving MER
23-05-1995 Ter inzage legging MER
25-07-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie van Oslo en Parijs (inzake het Noordzeebeleid).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
ir. Wim van Doorn

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aramid Products V.o.F.

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)

Bijgewerkt op: 26 apr 2012