695. Verbetering aansluiting N201 x A4 te Haarlemmermeer

Het verbeteren van de aansluiting van de N201 op de A4, de omlegging van de N201 bij Aalsmeer en de omlegging van de N201 bij Uithoorn.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-05-1995 Datum kennisgeving
18-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
17-07-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-2001 Kennisgeving MER
20-06-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
08-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

aangeven van de mogelijke ligging van een parallelle Kaagbaan in de streekplanuitwerking.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Boone
ing. Jan Derksen
ir. Peter van Eck
ir. Maarten Fabery de Jonge
drs. Allard van Leerdam
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018