705. Waterwinning Wijnvoorden te Wijhe

Het voornemen betreft grondwaterwinning in het Lierder- en Molenbroek (waterwinning Wijnvoorden). De bedoeling is het water gefaseerd te winnen tot een eindcapaciteit van circa 4 miljoen m3 per jaar. De effecten van de waterwinning op de omgeving zullen worden gecompenseerd door de aanvoer van extra oppervlaktewater.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-1995 Datum kennisgeving
08-06-1995 Ter inzage legging van de informatie
20-07-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In december 1998 heeft initiatiefnemer het bevoegd gezag te kennen gegeven af te zien van het voornemen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
drs. Jaap Wiertz

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterleidingmaatschappij Overijssel N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007