717. Chemische fabriek Eastman te Rotterdam-Europoort

Eastman wil een chemische installatie bouwen voor de fabricage van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) met een maximum van 336.000 ton per jaar en voor de productie van polytyleentereftalaat (PET) met een maximale capaciteit van 144.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-08-1995 Datum kennisgeving
02-08-1995 Ter inzage legging van de informatie
26-09-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-03-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-1996 Kennisgeving MER
06-03-1996 Ter inzage legging MER
12-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie bevatte om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. drs. van den Berg
ir. Anne Kiestra
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eastman Chemical, Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018