744. Rijksweg 2; Passage Maastricht

Dit project moet de problemen van de A2, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in Maastricht op een samenhangende manier, duurzaam oplossen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-12-1995 Datum kennisgeving
06-12-1995 Ter inzage legging van de informatie
27-02-1996 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
01-06-2004 Datum kennisgeving
01-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
09-09-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
14-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies geeft de Commissie nog aanbevelingen voor de besluitvorming voor de eerste fase met betrekking tot natuur, verkeersveiligheid, barriĆØrewerking en doorstroming. Voor de tweede fase geeft zij aanbevelingen ten aanzien van lucht, geluid, veiligheid, natuur, tunnelmonden en beeldmateriaal.

Dit project maakt deel uit van de Crisis- en Herstelwet . In deze wet is opgenomen dat advisering over het MER door de Commissie niet van toepassing is.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ing. Peter de Graaf
ir. Jaap Groenhuijse
dr. ir. Frank van der Hoeven
ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
Henk Janssen
ir. Kees Nije

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Maastricht
Meerssen
Limburg

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018