746. Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied

Het voornemen betreft de verbetering van de waterkering in het Dongemondgebied.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-1996 Datum kennisgeving
05-01-1996 Ter inzage legging van de informatie
07-03-1996 Advies uitgebracht
richtlijnadvies
Toetsing
25-09-1998 Kennisgeving MER
25-09-1998 Ter inzage legging MER
27-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beveelt aan tot het maken van duidelijke keuzen in de visie waar door het aantal varianten kan worden beperkt en de project nota/MER minder omvangrijk wordt. Een belangrijke factor is de mate waarin stedenbouwkundige ambities van de gemeente Geertruidenberg en Raamsdonksveer met betrekking tot de rivierfrontontwikkeling een rol spelen in het ontwerp van de waterkering. 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER de essentiële informatie voor de besluitvorming over de verbetering van de waterkering. In de Projectnota/MER is het aannemelijk gemaakt waarom is gewerkt met een alternatief dat tevens het predikaat meest milieuvriendelijk heeft gekregen.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dekker
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
ir. Dico van Ooijen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van West Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 20 mrt 2019