764. Woningbouwplan 'De Burgt' te Barneveld

De bedoeling is om circa 2000 woningen te bouwen met een omvang 90 hectare op de locatie de Burgt ten zuiden van de kern Barneveld.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-03-1996 Datum kennisgeving
07-03-1996 Ter inzage legging van de informatie
14-05-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-10-1996 Kennisgeving MER
03-10-1996 Ter inzage legging MER
10-12-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft het MER als voldoende beoordeeld. De Commissie constateert dat Barneveld, mede op basis van de resultaten van het MER een aantal milieuaspecten in het plan heeft verwerkt zoals natuurvriendelijke inrichting van de Barneveldse Beek, de verkeersstructuur en de waterhuishouding. Daarnaast doet de Commissie aanbevelingen waarbij het milieubelang bij de verdere besluitvorming nog meer tot zijn recht kan komen. Omdat de gemeente Barneveld niet alle woningen mocht bouwen die zij wilde, heeft het vaststellen van het bestemmingsplan ( 30 maart 1999) meer tijd genomen dan was verwacht.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter de Graaf
drs. Wim Timmermans

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Barneveld

Bevoegd gezag
Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007