765. Definitieve opslagplaats avi-reststoffen Noordzeeweg Rotterdam

Afvalverwerking Rijnmond wil een tijdelijke opslagplaats (TOP) van AVI-reststoffen inrichten als definitieve opslagplaats (DOP).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-03-1996 Datum kennisgeving
07-03-1996 Ter inzage legging van de informatie
15-05-1996 Advies uitgebracht
765rl Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-08-1997 Kennisgeving MER
13-08-1997 Ter inzage legging MER
20-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
765ts toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsingsfase heeft de Commissie essentiële informatie ontvangen over geotechnische en geohydrologische aspecten. Deze informatie heeft zij betrokken in haar advies. Verder geeft zij aanbevelingen voor de verdere besluitvorming ten aanzien van het nazorgplan en de bovenafdichting (kwaliteit en moment van aanbrengen). 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. van Dommelen
jhr. ir. Laman Trip

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Afvalverwerking Rijnmond

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007