768. Verwerking van caustic water van PO/SM-fabriek, AVR-Chemie

Voor de verwerking van ‘caustic water’ wordt een installatie gebouwd. Het betreft de verwerking van caustic water dat vrijkomt bij de propyleenoxide/styreenmonomeer (PO/SM)-fa briek van ARCO Chemie Nederland Ltd. op de Maasvlakte1. Beide projecten zijn volledig aan elkaar gekoppeld en van elkaar afhankelijk.    1 Zie project 751.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-1996 Datum kennisgeving
21-03-1996 Ter inzage legging van de informatie
31-05-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-02-1997 Kennisgeving MER
12-02-1997 Ter inzage legging MER
15-04-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij doet wel enkele aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van: 

● hoeveelheid te verwerken ‘caustic’ water;

● molybdeenemissie naar het water;

● molybdeenemissie naar de atmosfeer, immissie naar bodem;

● verwijdering van de overige zware metalen;

● energieverbruik;

● monitoring en evaluatie achteraf.

Gedacht wordt aan uitbreiding van de verwerkingsinstallatie, dit om ook caustic water afkomstig van een PO/SM-fabriek van Shell Chemie Moerdijk te kunnen verwerken1.

Medio 1998 is gebleken dat na overname van ARCO Chemie door Lyondell Chemical Company de bouw van de PO/SM-fabriek op de Maasvlakte voorlopig is opgeschort met overeenkomstige gevolgen voor de verwerkingsinstallatie van het caustic water.

 

In 2001 is begonnen met de aanleg van de PO/SM-fabriek op de Maasvlakte. Deze inrichting van Lyondell en Bayer zal rond 2003 gereed zijn.

 

1 Zie project 874. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
drs. Hans Heuer

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR-Chemie C.V. te Rozenburg

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007