776. Rijksweg 15 gedeelte Varsseveld - Enschede

Onder andere vanwege de groter verkeersveiligheid tussen Varsseveld en Groenlo heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een onderzoek gestart naar het nut van verbreding van de rijksweg tussen Varsseveld en Enschede als Rijksweg 15.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-04-1996 Datum kennisgeving
12-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
10-07-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Naast de varianten uit de startnotitie kwam ook uit de inspraak een aantal suggesties voor tracé- en uitvoeringsvarianten. Met de voorstellen van de Commissie ontstond zo een groot aantal opties die als alternatief kunnen worden uitgewerkt. De Commissie erkende dat een voorselectie gewenst zou zijn. Daarom adviseerde ze op voorhand om – gelet op de tot de regio beperkte verkeersvraagstuk en de status van Rijksweg 15 volgens het SVV2 – de snelwegvarianten buiten beschouwing te laten. 

De Commissie adviseerde om te onderzoeken:

? (korte) oostelijke of westelijke omleidingen rond Eibergen;

? (korte) omleiding westelijk rond Haaksbergen die aansluit op de bestaande omleiding vanaf de N347 naar Rijksweg 15.

Voor de nulplusalternatieven

? aanleg van ventwegen buiten de bebouwde kom;

? toepassing van rotondes en ongelijkvloerse kruisingen;

? plaatselijk verdiepte ligging of ondertunneling.

De richtlijnen legden minder nadruk op de mogelijkheid dat door verbetering van rijksweg 15 een achterlandverbinding (van Rotterdam naar Duitsland) zou kunnen ontstaan. Ook werd in tegenstelling tot het richtlijnenadvies geen probleem gezien in de uitwerking van twee milieuvriendelijke alternatieven in het milieueffectrapport.

Eind 1998 is besloten dat dit initiatief als zogeheten remspoorproject vooralsnog niet wordt afgerond.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
drs. Gert Jan Baaijens
dr. Blokker
ir. Wim Keijsers
ir. Krabbendam
ir. Meulman

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 25 jan 2019