798. Uitbreiding kalvergierbewerkingsinstallatie te Stroe

De Stichting Mestverwerking Gelderland is van plan om de capaciteit van haar kalvergierbewerkingsinstallaties (KGBI’s) in Stroe, Ede en Elspeet uit te breiden: Stroe en Ede beide van 180.000 tot 265.000 ton en Elspeet van 150.000 tot 230.000 ton per jaar. Het voornemen dat in dit project centraal staat betreft de uitbreiding van de installatie te Stroe.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-06-1996 Datum kennisgeving
19-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
27-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-08-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-08-2000 Kennisgeving MER
18-08-2000 Ter inzage legging MER
26-10-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert het bevoegd gezag in het besluit te motiveren hoe voldaan kan worden aan het beleid dat geen nieuwe geurhinder ontstaat. Tevens verdient het aanbeveling om de mogelijkheden te onderzoeken die de geluidsproductie zodanig verminderen, dat aan de geluidsvoorschriften kan worden voldaan. Ten slotte adviseert de Commissie het bevoegd gezag om de milieueffecten van de uitgebreide KGBI, vooral op het onderdeel geur, te monitoren en te evalueren, met name gelet op de nieuwe elementen in de installatie (de mestplaat en de wijze van fosfaatverwijdering). 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Ab Dirkzwager
ing. Cees Roos
ing. van Voorneburg

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Mestverwerking Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe
Waterschap Vallei en Eem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018