871. Dijkversterking Houtribhoogte-2, Lelystad

De Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het meest noordelijke deel van de Oostvaardersdijk, een dijktraject tussen de Noordersluis en de Houtribsluizen (Houtribhoogte-2), te verbeteren. Uit berekeningen van Rijkswaterstaat is gebleken dat een deel van het dijktraject Houtribhoogte-2 niet voldoet aan de thans geldende veiligheidsnorm. Hierbij is rekening gehouden met de (recent gerealiseerde) doorbraak in de leidam ten westen van het dijktraject, voor een betere aanlooproute van de scheepvaart richting de nabijgelegen Houtribsluizen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-1997 Datum kennisgeving
19-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
23-05-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-07-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-07-2000 Kennisgeving MER
26-07-2000 Ter inzage legging MER
06-10-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde om in de verdere uitwerking van de plannen aandacht te geven aan mogelijkheden voor “groene meekoppeling”. In het bijzonder pleitte de Commissie ervoor om toepassing van natuurtechnisch maaibeheer en het aanbrengen en/of onderhouden van een vooroeverrietkraag in dijkvak 1a en 1b te overwegen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Johan van der Gun
dr. Hans Sprangers

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018