881. Dijkverbetering Zuidelijke dijk Bergsche Maas

Het Hoogheemraadschap van West -Brabant heeft het voornemen om de dijk ten zuiden van de Bergsche Maas tussen de Donge en het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch – Drongelen te verbeteren.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-05-1997 Datum kennisgeving
20-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
15-07-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
11-09-1998 Kennisgeving MER
11-09-1998 Ter inzage legging MER
03-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Jacques Leemans
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Jeanette Koekkoek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van West-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018