888. Trade Port Noord Venlo

De provincie Limburg wil de voornemens uit het Streekplan Noord- en Midden-Limburg (1994) tot uitbreiding van het logistiek en industrieel knooppunt Venlo concretiseren. Binnen een zoekgebied van 750 ha ten noordwesten van Venlo, ingesloten tussen de spoorlijn naar Nijmegen en de autosnelweg naar Eindhoven, zal, onder de naam Trade Port Noord Venlo (TPN), een bedrijventerrein van 200 ha netto worden gerealiseerd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-06-1997 Datum kennisgeving
29-06-1997 Ter inzage legging van de informatie
01-09-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
22-04-1999 Kennisgeving MER
22-04-1999 Ter inzage legging MER
31-05-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Joep Lax
drs. Jacques Leemans
ir. Adriaan Posthumus
dr. ir. Evert de Ruiter

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007