914. Dijkverbetering achter Ramspol, Spooldersluis - Genemuiden

Het waterschap Groot Salland heeft het voornemen dijkverbeteringen uit te voeren tussen Spooldersluis en Genemuiden. Het dijkvak loopt van Zwolle (Zwolle − IJsselkanaal) via het Zwarte Water tot de Kamperzeedijk voorbij Genemuiden. Het dijkverbeteringsplan gaat uit van de realisatie van de Balgstuw Ramspol.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1997 Datum kennisgeving
17-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
26-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
19-05-1999 Kennisgeving MER
19-05-1999 Ter inzage legging MER
13-07-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is verzocht om de relevante onderdelen van het MER voor het deeltraject Cellemuiden (dijkpaal 158,6 tot 162,0) met voorrang te bezien. Dit dijkvak vertoonde dit winterseizoen zodanige gebreken dat het Waterschap Groot Salland zich genoodzaakt zag noodmaatregelen uit te voeren. Het toetsingsadvies dat voor Cellemuiden is uitgebracht is opgenomen in het toetsingsadvies over Spooldersluis − Genemuiden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
drs. Jacques Leemans
prof. dr. Karl├Ę Sykora
ing. Jan Westerhoven

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018