920. Butaandiolfabriek op de Maasvlakte

Arco Chemie Nederland Ltd. (ACNL) heeft het voornemen om naast de (nog niet gebouwde) propeenoxide/styreenmonomeer (PO/SM) fabriek een butaandiol-(BDO-)fabriek te vestigen, die in 2001 in bedrijf genomen zou moeten worden. PO is de grondstof in het BDO-proces. Omdat de nieuwe fabriek als een geïntegreerde chemische installatie moet worden beschouwd, wordt voor de vergunningverlening de m.e.r.- procedure doorlopen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-1997 Datum kennisgeving
19-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
22-01-1998 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 994. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
prof. dr. Bert Lijklema
drs. ir. Velthuis

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arco Chemie Nederland Ltd.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 31 aug 2007