977. Landinrichting De Leijen (N-Br.)

Het plan presenteert een gemeenschappelijke visie voor de herinrichting van het gebied globaal gelegen tussen Tilburg, Vught, natuurgebied Loonsche en Drunensche Duinen en natuurgebied de Kampina. Het plan wordt beschouwd als een bouwsteen voor het regionale reconstructieplan De Meierij.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-09-1998 Datum kennisgeving
11-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
01-12-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
23-05-2001 Kennisgeving MER
23-05-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing b
26-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert in haar advies dat het MER en de daarop volgende twee aanvullingen onvoldoende informatie bieden om een definitief besluit te kunnen nemen over te realiseren natuurdoeltypen en daarbij behorende maatregelen als gevolg van het ontbreken van een gebiedsdekkende ecohydrologische systeemanalyse. Wanneer het Raamplan ruimte laat om bij de verdere uitwerking zo nodig natuurdoeltypen en maatregelen aan te kunnen passen, kan de nog benodigde informatie ook beschikbaar komen in het kader van de m.e.r. procedure voor de reconstructie Meierij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ing. Droogers
Henk Janssen
ir. Ton van der Maarel
ir. Jan Adriaan Nuesink
ir. Henk Roelofs
ir. Livina Tummers
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingscommissie De Leijen

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018