988. Randweg Hoogerheide bij Woensdrecht

Het gaat om het ontwikkelen van een duurzame oplossing voor de verkeersproblematiek in de kom van Hoogerheide en het verbeteren van de leefbaarheid in de kern en omgeving, waarbij bestaande waarden en functies in het (plan)gebied zoveel mogelijk moeten worden ontzien en waar mogelijk versterkt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-11-1998 Datum kennisgeving
11-11-1998 Ter inzage legging van de informatie
13-01-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
06-06-2001 Kennisgeving MER
06-06-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-02-2002 Kennisgeving MER
14-02-2002 Ter inzage legging MER
03-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In juli/augustus 2001 vroeg de Commissie toelichting op het MER. Daarna vond op 8 augustus 2001 een bespreking plaats waarna de Commissie ten eerste de conclusie trok dat er nog een toelichting nodig was waarom het zogenaamde A4-alternatief (aansluiting Ossendrecht op A4) in combinatie met kommaatregelen volgens het nulplusalternatief en eventueel gecombineerd met een halve randweg ter ontsluiting van de bedrijven en het bedrijventerrein De Kooi niet nader in het MER was uitgewerkt.  

Ten tweede trok ze de conclusie dat het MER nog een essentiële tekortkoming vertoont. Ze beval aan om het MER aan te vullen met een zo concreet mogelijk plan voor de meest natuurvriendelijke inpassing van de hele randweg. 

In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie dat MER plus Aanvulling de essentiële informatie bevatten voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter de Graaf
dr. Hans de Mars
drs. Piet van den Munckhof
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Woensdrecht

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018