992. Urban entertainment centre jaarbeursterrein Utrecht

De Koninklijke Jaarbeurs is van plan om, als onderdeel van het Utrecht Centrum Project (UCP1), een Urban En ter tainment Centre te bouwen:: een casino, een bioscoop met 20 zalen, een IMAX-theater, een mega theater, een hotel, horeca en andere activiteiten. Het hele plan is gericht op het vervlechten van wo nen, winkelen, vermaak en werken. De centrale as van deze nieuwe activiteiten zou moeten komen in het verlengde van de as die door het winkelcentrum Hoog Catherijne en de stationshal loopt. De Jaarbeurs hoopt hiermee zowel de fysieke omgeving voor de bezoekers van beurzen en evenementen binnen het eigen complex aantrekkelijker te maken, als een aanvulling te bieden op de uitgaansfaciliteiten in de gemeente Utrecht, die door de bouw van de nieuwe stadswijk Leidsche Rijn onder druk zullen komen staan.  1 Zie project 1097.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-11-1998 Datum kennisgeving
18-11-1998 Ter inzage legging van de informatie
20-01-1999 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Vanwege de verwevenheid van het Urban Entertainment Centre (UEC) met andere activiteiten van het Utrecht Centrum Project adviseerde de Commissie in het richtlijnenadvies om voor de activiteiten van het UEC die in de startnotitie worden omschreven als ‘overige functies’ als integraal onderdeel van het project in het MER op te nemen. Door de beschrijving van de autonome ontwikkeling zal duidelijk worden hoe de milieugevolgen van het UEC zich verhouden tot de gevolgen van de andere activiteiten van het Utrecht Centrum Project. Om goed inzicht te krijgen in de verkeersstromen zal de hele ontsluitingsstructuur van het gebied van het Utrecht Centrum Project en de parkeervoorzieningen moeten worden beschreven. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Beekers
ing. Peter de Graaf
ir. Frans de Haas

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007