996. N303 Omleiding Voorthuizen

De provincie heeft het voornemen om de N303 ten oosten van de kern Voorthuizen om te leiden. Tevens willen zij daarmee het geplande bedrijventerrein Harselaar-Zuid ontsluiten.

Procedure en adviezen

1e Richtlijnenfase
23-12-1998 Datum kennisgeving
23-12-1998 Ter inzage legging van de informatie
05-03-1999 Advies uitgebracht
2e Richtlijnenfase
14-10-2004 Datum kennisgeving
14-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
17-12-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing
10-11-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-11-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds Toetsingsadvies
Toetsing
10-03-2010 Kennisgeving MER
10-03-2010 Ter inzage legging MER
29-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt met name aandacht voor de uitleg van de geschiedenis van het project, de samenhang van de verschillende projecten, trechtering en uitwerking van de zinvolle alternatieven en de samenvatting. De Commissie heeft een trechternotitie getoetst. Deze notitie levert een duidelijk inzicht en bevat alle feitelijke informatie, die voor een trechtering van belang is. De Commissie geeft nog een aantal aanbevelingen ten aanzien van verkeersremmende maatregelen, sluipverkeer en de tweede fase.

Het nut en de noodzaak voor de omleiding is vooral gericht op het verminderen van de leefbaarheidsproblemen in Voorthuizen. Het MER toont aan dat de alternatieven leiden tot een aanzienlijke afname van deze problemen.

Recentere ontwikkelingen uit de Structuurvisie Barneveld (2009) en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2010) zijn in het MER niet meegenomen. Het is daardoor onzeker of de keuzes voor de alternatieven en het meest milieuvriendelijk alternatief wel op de juiste uitgangspunten gebaseerd zijn. In een aanvulling op het MER is de referentiesituatie geactualiseerd. Daaruit blijkt dat recente ontwikkelingen niet zullen leiden tot een andere selectie van alternatieven of meest milieuvriendelijk alternatief.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Joep Lax
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018