999. Winning van aardgas in blok Q4 in het Nederland deel van het Continentaal Plat

Clyde Petroleumexploratie wil aardgas gaan winnen in blok Q4 in het Nederlands deel van het Continentaal Plat. Het betreffende gasveld ligt binnen de Nederlandse territoriale wateren en ruim 20 km westelijk voor de kust van Callantsoog. Het zoekgebied voor de meest geschikte productielocatie zal een groter gebied omvatten tot buiten de territoriale wateren. Verwacht wordt dat deze winning een periode van maximaal 20 jaren in beslag zal nemen. In de directe nabijheid komt vermoedelijk een tweede gasreservoir voor. Indien met een proefboring een economisch winbare hoeveelheid gas wordt aangetoond, zal ook dit veld in ontwikkeling worden genomen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-01-1999 Datum kennisgeving
13-01-1999 Ter inzage legging van de informatie
26-03-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
01-12-1999 Kennisgeving MER
01-12-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
01-02-2000 Kennisgeving MER
01-02-2000 Ter inzage legging MER
17-03-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het MER moet duidelijk gemaakt worden dat er feitelijk sprake is van verschillende activiteiten, te weten proefboring(en), productieboring(en) en winning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
drs. Rob Lambeck

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clyde Petroleum Exploratie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018