ECLI:NL:RVS:2001:AL2988

Betreft Bestemmingsplan "Westerpark ABC" te Amsterdam
Datum uitspraak 09-03-2001
Rechtsprekende instantie  Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Amsterdam, recreatie, Monumentenwet, monumenten, gevoelig gebied
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200005284/2

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Ook op grond van de Monumentenwet 1988 aangewezen monumenten vallen onder het begrip ‘gevoelig gebied’ zoals genoemd in het Besluit m.e.r. en daardoor kunnen ook relatief kleine stedelijke projecten toch onder de m.e.r.(beoordelings)-plicht komen te vallen.

Casus

Aan de Voorzitter wordt een voorlopig oordeel gevraagd over een bestemmingsplan ter ontwikkeling van het voormalige terrein van de Westergasfabriek te Amsterdam. Het complex van de voormalige Westergasfabriek is op grond van de Monumentenwet aangewezen als beschermd monument. In zoverre is sprake van een ‘gevoelig gebied’ zoals gedefinieerd in onderdeel A van het Besluit m.e.r. Het plan voorziet voor het merendeel van het plangebied, dat volgens de plantoelichting ongeveer 36 hectare omvat, in de bestemming “Recreatieve doeleinden”. Gelet hierop is de Voorzitter van oordeel dat het plan als eerste voorziet in een recreatieve voorziening met een oppervlakte van meer dan 10 ha in een gevoelig gebied.