ECLI:NL:RVS:2002:AE5781

Betreft Glastuinbouwlocatie Sirjansland
Datum uitspraak 24-07-2002
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden glastuinbouw
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200104384/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

GS van Zeeland hebben tot de conclusie kunnen komen dat geen MER noodzakelijk was. Echter, deze activiteit vindt plaats op 700 meter van het Habitatrichtlijngebied Grevelingen. Toch vindt de Afdeling dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden. In latere uitspraken is de Afdeling dit criterium strenger gaan hanteren in geval van m.e.r.-beoordelingsplicht.

Casus

Het glastuinbouwgebied Sirjansland heeft een oppervlakte van 70 hectare bruto. Niet in geschil is dat de in het plan voorziene activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Er heeft ook een zodanige beoordeling plaatsgevonden. Niet is gebleken dat de m.e.r.-beoordeling ontoereikend dan wel op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen, zodat verweerders zich hierop hebben kunnen baseren.