ECLI:NL:RVS:2002:AE7404

Betreft Glastuinbouwgebied te Nederweert
Datum uitspraak 11-09-2002
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Nederweert, bestemmingsplannen, glastuinbouw
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200000326/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Dit betreft een eenmalige uitspraak. Zowel voor wat betreft de genoemde aaneengeslotenheid als de eventuele m.e.r.-beoordelingsplicht is er geen duidelijke motivering te vinden in deze uitspraak.

Casus

Gelet op de voorschriften van het bestemmingsplan en de daarin gestelde voorwaarden zal er geen aaneengesloten glastuinbouwgebied ontstaan van 100 hectare of meer. Hieruit volgt dat, nu het oppervlak minder dan 100 hectare bedraagt, bij vaststelling van het plan geen MER behoefd te worden gemaakt.