ECLI:NL:RVS:2004:AO3929

Betreft Bestemmingsplan Bergerden
Datum uitspraak 18-02-2004
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden locatiekeuze, glastuinbouw
Bronnen vindplaats Zaaknummer 200303641/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Per geval dient beoordeeld te worden of er een locatiekeuzeafweging gemaakt moet worden. Ook in dit geval is dat niet nodig.

Casus

Appellanten menen dat verweerder in het MER alternatieve plaatsen voor het glastuinbouwgebied had moeten opnemen. Uit de stukken, waaronder het MER, is gebleken dat het plangebied Bergerden de concentratie van glastuinbouw, zoals in het plan voorzien, voldoende ruimte biedt voor grootschalige glastuinbouw. Op dat moment werd in Bergerden al landbouw en glastuinbouw bedreven.
De Afdeling is van oordeel dat in dit geval in het MER geen alternatieven zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet milieubeheer in beschouwing hoefden te worden genomen.