ECLI:NL:RVS:2006:AY0397

Betreft Bestemmingsplan m.b.t. onder meer Jaarbeurscomplex te Utrecht
Datum uitspraak 05-07-2006
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Utrecht (gemeente), bestemmingsplannen, evenementencomplexen, recreatie
Bronnen vindplaats Zaaknummer 200507743/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Bij het maken van een MER dienen alle bezoekersaantallen betrokken te worden. Het in de toelichting bij het bestemmingsplan uitsluiten van bepaalde activiteiten betekent nog niet dat er daarmee helemaal geen bezoekers zullen komen en vormt dus onvoldoende reden om een m.e.r.-(beoordelings)plicht uit te sluiten.

Casus

De capaciteit van de nieuwe locatie voor Holland Casino is voldoende voor 560.000 bezoekers per jaar. Maar het blijkt dat er bij de voorbereiding van het plan geen onderzoek is gedaan naar het aantal te verwachten bezoekers van de Jaarbeurs.
Een verwijzing naar de toelichting bij het bestemmingsplan waarin wordt vermeld dat het houden van grote evenementen in de vorm van manifestaties van het toegestane gebruik is uitgesloten, is niet toereikend voor de conclusie dat sprake is van een voorziening, waarvan het aantal bezoekers de drempelwaarden niet zal overschrijden.
Het standpunt van burgemeester en wethouders van Utrecht dat met de bestemming ‘Jaarbeursdoeleinden’ toegestane activiteiten niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn, is dan ook niet deugdelijk gemotiveerd.