ECLI:NL:RVS:2009:BK4293

Betreft Golfbaan Dirkshorn
Datum uitspraak 25-11-2009
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Hoger beroep
Trefwoorden golfterreinen, meest milieuvriendelijk alternatief (MMA), alternatieven, verkeer, noodzaak, Dirkshorn
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200901393/1/H1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Het is vaste jurisprudentie dat, indien gemotiveerd, niet gekozen hoeft te worden voor het meest milieuvriendelijke alternatief.

Casus

Aan de Stichting Golfbaan Dirkshorn is vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning verleend voor het aanleggen van een 18-holes golfbaan en het oprichten van een clubhuis en een drivingrangegebouw. De uitspraak die de Rechtbank Alkmaar eerder over dit project deed is in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak aangevochten. Relevante beroepsgronden voor m.e.r. waren onder meer:

  1. het besluit-MER is gebrekkig, want er is niet gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief;
  2. er is geen behoefte aan en geen draagvlak voor de golfbaan;
  3. de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de golfbaan is onderschat.

Overwegingen van de bestuursrechter

  1. In het MER zijn drie varianten onderzocht waartussen slechts beperkte verschillen bestaan. De derde variant wordt door de verkeersintensiteiten en verkeersinvloed enigszins milieuvriendelijker beschouwd dan de tweede variant. Gekozen is voor de tweede variant, omdat de derde variant niet te realiseren is in verband met het ontbreken van zeggenschap over de daartoe benodigde gronden. Het MER biedt geen aanleiding voor het oordeel dat niet in redelijkheid voor de tweede variant gekozen kon worden.
  2. In het MER is onderzoek gedaan naar de behoefte aan en het draagvlak voor de golfbaan. Hierin is voldoende onderbouwd dat in de regio ruimte bestaat voor een additionele golfbaan en dat deze rendabel geëxploiteerd kan worden.
  3. De stelling dat de verkeersintensiteiten onderschat zijn, is in beroep niet voldoende onderbouwd. Er is dan ook geen aanleiding om te oordelen dat de verkeersintensiteiten in het MER onjuist zijn.

Uitspraak
Het hoger beroep is ongegrond. De Afdeling bevestigt de aangevallen uitspraak van de rechtbank Alkmaar.