3203. Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee

Frisia BV uit Harlingen start de komende jaren met zoutwinning onder de Waddenzee volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat winning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van EZ.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie 2017
01-02-2017 Adviesaanvraag
25-04-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Advies 2017 Auditcommissie
Persbericht bij advies 2017

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie
In maart 2017 is de Commissie m.e.r. als Auditcommissie ingesteld en heeft als start een gesprek met het ministerie van EZ en Frisia BV plaatsgevonden. De Commissie zal in 2019 adviseren over de resultaten van de nulmeting. Dit is de meting die in 2017 plaatsvindt voorafgaand aan de daadwerkelijke zoutwinning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia Zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018