3313. Suikerfabriekterrein Groningen

De gemeente Groningen wil op het voormalige suikerfabriekterrein, tussen het centrum en Hoogkerk, stadsdeel De Suikerzijde ontwikkelen, waar wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen centraal staan. De gemeente stelt voor De Suikerzijde een structuurvisie vast en voor de ontwikkeling van de eerste fase (Deelgebied Noord) een bestemmingsplan. De milieugevolgen van deze plannen zijn beschreven in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-04-2020 Ter inzage legging MER
29-06-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd. 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport beschrijft uitgebreid of woningen en werkgelegenheid mogelijk zijn binnen de milieunormen. De gemeente heeft echter ook ambities op andere gebieden, zoals duurzaamheid en energieneutraliteit. De Commissie ziet dat die ambities wel een rol hebben gespeeld in de planvorming, maar het milieueffectrapport mist een verkenning van de mogelijkheden die er zijn en van mogelijke extra kansen voor het realiseren van de ambities. Daardoor maakt het MER onvoldoende concreet hoe hier invulling aan wordt gegeven bij de ontwikkeling van De Suikerzijde.
Naast woningbouw moeten er ook verschillende voorzieningen komen in het stadsdeel, waaronder een nieuw station. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke voorzieningen er maximaal kunnen komen en wat hiervan de milieueffecten zijn.

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over De Suikerzijde. De gemeente neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport ook beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. mr. C.N. Bremer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 07 jul 2020