3382. Gebiedsontwikkeling Verdi Zuidas Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer transformeren naar een grootstedelijk gebied. De ambitie is om wonen, werken en ontspannen een plek te geven in 'Verdi Zuidas' en het gebied te verbinden, te verdichten en te vergroenen. Hiervoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. Voordat hier over besloten wordt, worden de milieueffecten onderzocht. De gemeente heeft de Commissie gevraagd om een advies te geven over de inhoud van het rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-03-2019 Aankondiging start procedure
06-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
07-03-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. R. Vrolijks

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 01 apr 2019