3412. Planstudie Guisweg, Zaandijk

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. ing. W. Schik
dhr. ir. R. Speets
mw. A.T. Vermeulen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaanstad
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Prorail
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Vervoerregio Amsterdam

Bevoegd gezag
Vervoerregio Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 25 jun 2019