Thema Omgevingsvisies

Praktijk & publicaties

Overige publicaties

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en…

Pilots omgevingsplannen en m.e.r.

In 2016 en 2017 werkt de Commissie m.e.r. aan een tiental pilotadviezen om alvast ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt.