Thema Veehouderij

Veelgestelde vragen

Moeten alternatieven en varianten worden uitgewerkt?

  • Alle alternatieven die de initiatiefnemer overweegt moeten op milieueffecten worden onderzocht. Alternatieven die op voorhand niet haalbaar zijn hoeven niet uitgewerkt te worden.
  • Als er veel combinaties van bedrijfsonderdelen mogelijk zijn, werk dan de meest logische combinaties als basisalternatieven uit, bijvoorbeeld stalsysteem en vorm van mestverwerking. Varianten die slechts op onderdelen van de beschreven alternatieven verschillen hoeven alleen uitgewerkt te worden voor die onderscheidende onderdelen.
  • Neem belangrijke veranderingen in de nabije toekomst in de te beschrijven alternatieven en varianten op. Dit zijn bijvoorbeeld plannen voor een mestbewerkingsinstallatie. Als de initiatiefnemer dit niet doet, loopt hij het risico dat er voor deze wijziging opnieuw een m.e.r. doorlopen moet worden.

 

Moet ik gezondheid beschrijven in een milieueffectrapport voor veehouderij?

Bij plannen en projecten voor veehouderijen is het advies de mogelijke gevolgen voor gezondheid te beschrijven in het milieueffectrapport. Verandering in het leefmilieu hoort hier ook bij. Het gaat vooral om:

  • Luchtkwaliteit (fijnstof afkomstig van verkeer en uit veehouderijen).
  • Geur
  • Geluid
  • Risico op infectieziekten (zoönosen, antibiotica resistentie en endotoxinen).

Breng woningen en andere gevoelige bestemmingen in beeld en beschrijf het lokaal gezondsheidsbeleid en/of beleid rond leefomgevingskwaliteit, bijvoorbeeld gemeentelijk geurbeleid.
Omdat er veel onzeker is over de relatie gezondheid - intensieve veehouderij, adviseert de Commissie om: 

 

Is een megastal in de buurt slecht voor mijn gezondheid?

Een deel van de ziektes in Nederland wordt veroorzaakt door milieufactoren. Voor veehouderij en gezondheid gaat het om luchtkwaliteit (fijn stof), geur, geluid en het risico op infectieziekten (zoönosen, antibioticaresistentie en endotoxinen). Er is nog veel onzeker over het risico op infectieziektes. Een goede onderbouwing van afstandsadviezen ontbreekt bijvoorbeeld nog.