1015. Zeepoort IJmond

Het gaat om de verbetering van de zeetoegang van het Noordzeekanaalgebied, zowel door ingrepen aan de vaarweg (de IJgeul, de Voorhaven, het Noordzeekanaal) als om uitbreiding van het sluizencomplex (bijvoorbeeld door een tweede Noordersluis dan wel een nieuwe Grote sluis). 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-03-1999 Datum kennisgeving
31-03-1999 Ter inzage legging van de informatie
27-05-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-10-2001 Kennisgeving MER
26-10-2001 Ter inzage legging MER
13-02-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. F.R. Bruinsma
dhr. ir. W. van Duijvenbooden
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. prof.ir. H. Molenaar
dhr. ir. L. van Nieuwenhuijze
dhr. ir. G.J. Schiereck
dhr. ir. H.J. Verhagen
dhr. prof.dr.ir. H.J. de Vriend
dhr. ir. H.A.P. Zinger

Voorzitter: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. R.I. Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.2 tot 1-4-2011: Hoofdvaarweg: vergroten of verdiepen
C04.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding of wijziging van haven of pier, meer dan 100ha betreffend
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018