1034. Megabioscoop Stappegoor-West te Tilburg

Het voornemen een megabioscoop met 16 bioscoopzalen en 5000 zitplaatsen en een beurshal te realiseren op de locatie Stappegoor te Tilburg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-1999 Datum kennisgeving
08-07-1999 Ter inzage legging van de informatie
05-10-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-06-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-06-2000 Kennisgeving MER
29-06-2000 Ter inzage legging MER
29-08-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Er zijn twee alternatieven in beeld, alleen de megabioscoop en de combinatie van megabioscoop en beurshal. De verkeersgerelateerde aspecten zijn van overheersend belang. Er is sprake van cumulatie van effecten met andere activiteiten in het plangebied, waaronder het voetbalstadion van Willem II. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul Peeters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kinepolis Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018