1112. Winning van aardgas in blok K12 op het Nederlands deel van het Continentaal plat

TransCanada wil een offshore-gasveld vanaf een nieuw te plaatsen satellietgaswinningsplatform in blok K12 van het Nederlandse deel van het continentale plat ontwikkelen, ca. 80 km ten noordwesten van Den Helder. Om het aardgas te kunnen winnen worden gasproductieputten geboord en wordt een satellietplatform geïnstalleerd. Het gewonnen gas wordt per pijpleiding getransporteerd naar het bestaande L10A-platform voor verdere behandeling. De verwachting is dat het platform voor een periode van 15 tot 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop zal het platform weer worden verwijderd   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-07-2000 Datum kennisgeving
06-07-2000 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
26-02-2001 Kennisgeving MER
26-02-2001 Ter inzage legging MER
23-04-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

.

 

 

Naam initiatiefnemer is veranderd in Gaz de France Production Nederland BV

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. dr. ir. Voncken

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TransCanada International (Netherlands)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018