1142. Winning van aardgas in blok G16a van het Continentaal Plat

Ontwikkeling van een offshore gasveld in blok G16a van het Nederlandse deel van het continentale plat. Het blokdeel G16a ligt circa 80 km ten noorden van Terschelling. Om het aardgas te kunnen winnen zal gebruik worden gemaakt van een bestaande exploitatieput (G16-3) en zullen één of meer gasproductieputten worden geboord en een productieplatform met gasbehandelingsinstallatie en accommodatie voor tijdelijke bemanning (G16-FA) worden geïnstalleerd. Het gas en condensaat zal via een nieuw aan te leggen pijpleiding van circa 26 km naar platform F15-FA en vervolgens via de bestaande NOGAT-leiding worden getransporteerd naar de bestaande gasbehandelingsinstallatie te Den Helder. In verband met mogelijke problemen ten gevolge van wasafzetting gedurende de winter, worden tevens faciliteiten geïnstalleerd voor de tijdelijke opslag en afvoer per schip van condensaat. De verwachting van de NAM is dat het platform voor een periode van 15 tot 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform worden verwijderd.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-01-2001 Datum kennisgeving
10-01-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-08-2001 Kennisgeving MER
29-08-2001 Ter inzage legging MER
25-10-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Hoofdpunten voor het MER zijn lozingen naar zee, kansen op calamiteiten, bewaking van veiligheid en effecten op vogels en onderwaterleven. 

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007