1152. Aardgaswinning in blok K7-FB1 (Nederlands deel continentaal plat)

Ontwikkeling van een offshore gasveld in blok K7 van het Nederlands deel van het continentaal plat. Het K7-blok ligt op meer dan 100 km ten noordwesten van Den Helder. Om het aardgas te kunnen winnen zal in eerste instantie gebruik worden gemaakt van een bestaande exploitatieput en één nieuwe productieput worden geboord en zal mini-satellietplatform (K7-FB-1) worden geïnstalleerd. Het gewonnen gas zal onbehandeld per pijpleiding, via satellietplatform K7-FD-1 naar het bestaand platform K8-FA-1 worden getransporteerd, aldaar behandeld en vervolgens via de bestaande WGT-leiding worden afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie te Den Helder. De verwachting van de NAM is dat het platform voor een periode van 15 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform worden verwijderd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-02-2001 Datum kennisgeving
22-02-2001 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-11-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2002 Kennisgeving MER
13-11-2002 Ter inzage legging MER
06-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De hoofdpunten voor het MER zijn kansen op calamiteiten en effecten op vogels en onderwaterleven.

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018