1182. Koepelovenstofterugvoer door Vulcanus Doetinchem

Het betreft het volledig intern hergebruik van het koepelovenstof dat ontstaat in de twee koepelovens voor de productie van gietijzer.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-2001 Datum kennisgeving
15-08-2001 Ter inzage legging van de informatie
16-10-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-06-2002 Kennisgeving MER
05-06-2002 Ter inzage legging MER
08-08-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Er is een uitgebreide startnotitie ter inzage gelegd. De Commissie heeft deze beoordeeld op juistheid, compleetheid en relevantie voor de besluitvorming. In haar advies volstaat zij dan ook met het aangeven van met welke informatie deze startnotitie nog dient te worden aangevuld tot een MER.  

 

Na lezing van het MER heeft de Commissie om toelichting op het MER gevraagd en gekregen.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER samen met de toelichting aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Zij doet de aanbevelingen om:

  • de emissies van met name lood door monitoring te volgen;
  • de frequentie en tijdsduur van het verstoppen van het fijnstofinvoersysteem te registreren, alsmede de daaruit voortvloeiende, benodigde definitieve opslag.
 

Tevens geeft zij in overweging om bij een nieuw plan teneinde de emissies naar de lucht beter te beheersen, meer aandacht te schenken aan de emissies in de (dagelijkse) aanloopfase.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aurich
dr. ir. Hendrik Harssema
ir. Dick Jansen

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
IJzergieterij Vulcanus

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018