1229. Aardgaswinning in blok K15 vanaf platform K15-FK-1

Het gaat om de ontwikkeling van een aantal offshore gasvelden in blok K15 van het Nederlands deel van het continentaal plat. Het K15-blok ligt op ongeveer 60 km ten noordwesten van Den Helder. Om het aardgas te kunnen winnen zal gebruik worden gemaakt van een bestaande exploitatieput (K15-16) en zullen één of meer nieuwe productieputten worden geboord en een onbemand productieplatform (K15-FK-1) worden geïnstalleerd. Het gewonnen gas zal via een nog aan te leggen pijpleiding van circa 8 km worden getransporteerd naar een bestaand bemand platform (K15-FB-1) waar het gas behandeld wordt. De verwachting van de NAM is dat het platform voor een periode van 15 à 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform worden verwijderd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-02-2002 Datum kennisgeving
11-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-04-2002 Kennisgeving MER
24-04-2002 Ter inzage legging MER
10-06-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De uitgebreide startnotitie is door de Commissie beschouwd als een concept-MER en daarom beoordeeld op juistheid, compleetheid en relevantie voor de besluitvorming. In het MER is naar de mening van de Commissie geen aanvullende informatie noodzakelijk, met uitzondering van het volgende punt. De Commissie adviseert in het MER aan te geven in hoeverre er sprake kan zijn van toename (ten opzichte van de bestaande toestand) van lozingen en emissies op K15-FB-1 van verontreinigende stoffen (onder andere benzeen, zware metalen, PAK’s, hydraatremmers) afkomstig van de maximale productiecapaciteit van platform K15-FK-1, binnen de bestaande inrichting van het gasbehandelingsplatform. Dit punt heeft in het MER uitgebreid aandacht gekregen. De Commissie is dan ook van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018