1235. Uitbreiding afvalverbrandingsinstallatie Amsterdam (AVI Australiƫhavenweg)

Uitbreiding van de bestaande afvalverbrandingscapaciteit met 500.000 ton   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-02-2002 Datum kennisgeving
28-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
08-05-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-02-2003 Kennisgeving MER
27-02-2003 Ter inzage legging MER
14-04-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De uitbreiding bestaat uit een roosteroven waarin het afval integraal verbrand wordt. Door toepassing van voor AVI’s nieuwe technieken hoopt de initiatiefnemer een elektrisch rendement van 31,3% te bereiken 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Cuperus
dr. ir. Hendrik Harssema
prof. dr. Bert Lijklema

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018