1239. Verwerking teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) van Neminco te Rotterdam

Het oprichten van een installatie voor de thermische verwerking van 750.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) per jaar tot een nuttig toepasbaar product.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2002 Datum kennisgeving
11-03-2002 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-05-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2003 Kennisgeving MER
28-05-2003 Ter inzage legging MER
16-07-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is van goede kwaliteit. De Commissie geeft aanbevelingen ten aanzien van de monitoring.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Harry Croezen
ir. Wim van Doorn
ir. Mark Hermelink
Hans J.A. van Leeuwen, BSc

Voorzitter: ir. Aad van der Velden

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Neminco

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 14 mei 2009