1265. Reconstructieplan Veluwe

het opstellen van een reconstructieplan.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-06-2002 Datum kennisgeving
03-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-04-2004 Kennisgeving MER
07-04-2004 Ter inzage legging MER
21-06-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

 

toetsing:

in een integraal plan zijn veel verschillende aspecten, die allemaal betrekking hebben op het landelijk gebied en met name de intensieve veehouderij, naast elkaar gezet en op basis daarvan is een verbeteringsplan gemaakt. Per saldo kan dit leiden tot verschillende verbeteringen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. E.J. Brans
dhr. dr.ir. J. Hoeks
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. prof. ir. E.A.J. Luiten
dhr. drs. R.H.J. Mooren
dhr. dr.ir. N.W.M. Ogink
dhr. dr. P.H. Vereijken

Voorzitter: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018